NEWS

NEWSDinTid is planning a company restructuring and adding additional services, so follow us on Facebook for the latest news.

DEADLINE FOR MOMS FOR THE FIRST HALF OF THE YEAR IS 01.09.2020. Do not forget to report it on time.

Deadline for any personal changes for your tac x´cards for the year of 2019 is also 01.09.2020. Now is the time to review them and change them if necessary.

PRICES FOR PHYSICAL PERSON (currently available in Bulgarian only)

Цени – основни услуги, физически лица ВСИЧКИ ЦЕНИ СА БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС ВАЛИДНИ ОТ 01/08/2020

 

   1.0 След пристигане в Дания:

1.1 OD1 формуляр – разрешение за престой в Дания 250 DKK

1.2 Поръчка на лична данъчна карта 250 DKK

1.3 Поръчка на Særlig sundhedskort (жълта карта) 250 DKK

1.4 Активиране на NemKonto към чуждестранна банкова сметка чрез NETS 300 DKK

1.5 Активиране на Nemkonto с NEMID 150 DKK

1.6 ОФЕРТА за пълна лична регистрация в Дания (лична помощ, попълване на заявление)1500 DKK

1.7 Поръчка на A1 фомуляр 250 DKK

1.8 Активиране на NemKonto без електронен подпис - NemId - 500 DKK

     2.0 По време на работа и престой в Дания:

2.1 Годишна данъчна декларация – Årsopgørelse 625 DKK

2.2 Предварителна данъчна декларация – Forskudopgørelse 625 DKK

2.3 Поръчка на пари за отпуск (Feriepenge)с NemID 150 DKK

2.4 Помощ и подаване на документи за родителски отпуск (Barsel) 150 DKK

2.5 Помощ с компенсация за наем (Boligstøtte) 250 DKK

2.6 Смяна на адресна регистрация 200 DKK

2.7 Фонд LG (подаване на документи, попълване и подаване на заявлението)500-800 DKK

2.8 Компенсация на медицински услуги, предоставяни в чужбина – кандидатстване и подаване на документите 300-500 DKK

2.9 Съдействие при получаване на разрешение за управление на превозно средство с чужди табели (Motor Styrelsen) 750 DKK

2.10 Помощ при покупка или продажба на превозно средство (Motor Styrelsen) Започва от 750 DKK

    3.0 Консултация и представяне на документите за лица под 18 години:

3.1 Заявление за детски надбавки (попълване на заявлението, подаване на документите, последващи действия) 2000 DKK

3.2 Обезщетения за самотни родители 300 DKK

3.3 Поръчка на обезщетенията за издръжка на дете 500 DKK

   4.0 При напускане на Дания:

4.1 Заявяване на парите за отпуск 200 DKK

4.2 Отписване от Folkeregister 200 DKK

4.3 Възстановяване на частните пенсионни спестявания 500 DKK

4.4 Комуникация с вашата банкова институция с цел поддръжка на Банковата Ви сметка след напускане на Дания - 500 DKK

   5.0 Лични консултации, превод и съдействие:

5.1 Лични консултации по телефон до 30 min 375 DKK

5.2 Лични консултации в офиса до 60 min 625 DKK

5.3 Превод по телефона до 60 min 625 DKK

5.4 Лична помощ на дадено място за 1 час from 625 DKK

   6.0 Други услуги:

6.1 Помощ при откриване на лична банкова сметка 625 DKK

6.2 Консултация за покупка на недвижими имоти в Дания 1500 DKK

6.3Помощ при закупуване на недвижими имоти в Дания Price after agreement

6.4 Консултации за откриване на компания в Дания 1500 DKK

6.5 Заявление за сключване на граждански брак - 750 DKK

6.6 Заявление за прекратяване на граждански брак - 750 DKK

6.7  Помощ за членство в А-каса по ваш избор - 300 DKK

6.8 Вписване/отписване на плащания към DR Licens - 350 DKK 


ДинТид си запазва правото да променя цените на своите услуги. Следваща промяна - 01.01.2021

За получаване на цена за услуга , неописана в гореспоменатият списък - моля свържете се с нас по телефон или мейл.

Благодарим за проявеното разбиране!

Any information published on this website is subject to copy rights.


This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accept